Projecte Centre

NECESITAT DETECTADA

Les dones embarassades i les mares que són ateses al Programa Integral Matern Llar Santa Isabel – Residència Mare Teresa en règim intern poden viure fins que el seu fill o filla té 3 anys. Arribat aquest moment, moltes mares encara no han aconseguit reunir unes condicions personals, legals, socials i laborals estables que els permeti formar un nucli familiar autònom, però sí que han avançat en el seu camí cap a aconseguir-ho.

Com a mesura intermèdia entre l’acompanyament residencial que realitza aquesta Llar d’acollida que ajuda a desenvolupar una vida quotidiana autònoma, es detecta la necessitat d’oferir a aquestes mares un espai on poder anar adquirint progressivament un nivell d’independència personal, social, laboral i econòmica més gran , fins a aconseguir formar un nucli familiar autònom.

OBJETIU GENERAL

Aconseguir un nucli familiar autònom, que desenvolupa una vida personal, social i laboral normalitzada i adaptativa, amb capacitat per cuidar de si mateixa com a mare i del seu fill/a.

A QUI VA DIRIGIT?

A totes les mares amb fills o filles més grans de 3 anys que estiguin en condicions de poder dur a terme una vida quotidiana semi-autònoma, que necessitin el suport de l’habitatge tutelat.

Poden ser mares que hagin acabat la seva permanència al Programa Integral Matern Llar Santa Isabel – Residència Mare Teresa o a altres mares en risc social, com el col·lectiu de persones refugiades d’altres països, que reuneixin les condicions per poder optar a aquest servei.

COM ACONSEGUIR-HO

Necesiten:

  • Habitatge temporal tutelat
  • Regularitzar la vostra situació legal
  • Situació laboral estable
  • Suport multidisciplinar

Habitatge temporal

Oferir un habitatge temporal amb suport per a les mares en situació de risc social. S’hi inclouen aquelles que ja han acabat la seva permanència al Programa Integral Matern, així com mares refugiades d’altres països, i que encara no es troben en situació de dur a terme una vida completament autònoma.

Regularitzar la seva situació legal

Assessorament i acompanyament en la regularització de la seva situació legal al nostre país.

Situació laboral estable

Assessorament, formació i acompanyament en el procés de cerca de feina i de manteniment d’una situació laboral estable.

Recolçament multidisciplinar

  • Capacitar en l’aprenentatge del llenguatge i d’altres habilitats necessàries per a la comunicació i la quotidiana.
  • Oferir suport i acompanyament durant el procés de transició al desenvolupament duna vida autònoma.
  • Assessorament en l’existència de recursos comunitaris i socials per facilitar-ne el desenvolupament autònom, facilitant l’apoderament personal de cada mare.
  • Oferir suport psicològic i emocional en casos que ho requereixin.
  • Aportar una capacitació en habilitats marentals de cura, basades en l’afecte i la parentalitat positiva.
  • Aportar a aquests nuclis familiars ajuts econòmics per al cost educatiu dels seus fills i de les activitats derivades (activitats extraescolars, menjador, …)

Les donacions ens ajuden a continuar donant suport a les dones.
Pots fer el teu donatiu i continuar col·laborant amb la nostra causa.

Els nostres projectes de suport a les famílies monomarentals maternes en risc d’exclusió social són possibles gràcies a les següents entitats col·laboradores, públiques i privades: