Treballem per a la inclusió social de les dones embarassades i les mares monoparentals, perquè puguin gaudir de la seva maternitat amb el suport que necessiten.

Fundació Teresa Gallifa

Desenvolupem projectes d’acompanyament a dones embarassades i famílies monoparentals maternes en situació d’exclusió social.

Actualment tenim dos projectes principals:

  • Dues habitatges temporals per a famílies monoparentals maternes en risc d’exclusió, en què realitzem un acompanyament psicosocial individualitzat. Es tracta de habitatges pont entre la Llar Santa Isabel-Residència Mare Teresa i la plena autonomia.
  • Un Centre d’atenció a famílies monoparentals, maternes, en risc d’exclusió. Oferim atenció psicològica i/o emocional, assessorament en recursos comunitaris (d’ajuda social i formatius laborals), derivació a serveis jurídics especialitzats i donacions directes a través del nostre Centre de Recursos.

Què fem

Habitatge temporal per a mares monoparentals

Centre d'atenció
a mares monoparentals

Treballem per la inclusió social de dones embarassades

Les donacions ens ajuden a continuar donant suport a les dones.
Pots fer el teu donatiu i continuar col·laborant amb la nostra causa.

Els nostres projectes de suport a les famílies monomarentals maternes en risc d’exclusió social són possibles gràcies a les següents entitats col·laboradores, públiques i privades: