La Fundació

Presentació

Constituïda l’any 1998 per la Congregació Religiosa Servies de la Passió com a resposta a les necessitats de les mares soles, a la protecció de la vida digna dels nens, i a la formació de professionals i voluntaris en aquest camp social, inscrita al registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el núm. R-1296 és una fundació privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per la voluntat dels seus fundadors manifestada als seus Estatuts, per les disposicions que en la seva interpretació i desenvolupament adopti el Patronat i per les lleis i reglaments que li siguin aplicables. La Fundació és dotada d’un reglament de règim intern.

Misió

Treballem per a la inclusió social de les dones embarassades i les mares monoparentals perquè puguin gaudir de la maternitat amb el suport que necessiten.

Visió

Creiem en l’empoderament de les mares i partim dels seus recursos per acompanyar-les en el camí cap a l’autonomia i la inclusió social.

Valors

 • COMPROMÍS cap a les dones embarassades i mares sense una xarxa de suport en situació de vulnerabilitat.
 • AJUDA per a la seva integració en la societat.
 • IGUALTAT d’oportunitats entre homes i dones, per a un món més just i igualitari.

Finalitat

Les finalitats que persegueix i, en conseqüència, figuren als estatuts, són les següents:

 • Promocionar una consciència social més gran tant per l’assistència de dones embarassades (evitant així l’avortament) com la primera etapa de la maternitat.
 • Promocionar noves fórmules humanitzants i alternatives per a l’atenció en tots els aspectes de persones en aquesta situació.
 • Cobrir programes assistencials per a dones embarassades i/o maltractades.
 • Concedir beques a professionals, per estudis, treballs, formació, etc., en relació amb el tipus de situació social de les persones que la Fundació vol atendre.
 • Finançar plans de recerca que afavoreixin el col·lectiu de dones gestants en situació de risc social.
 • Prestar o donar ajuts a serveis com a llars i residències tant per a mares gestants com per a mares amb fills petits, formació de voluntaris, etc.
 • Atorgar assessorament legal i humà a les dones embarassades cap a l’alternativa de l’adopció i/o acolliment.
 • Promoure i crear entitats o equips de diagnòstic d’idoneïtat per a l’acolliment o l’adopció de nens a nivell autonòmic, estatal i internacional.

Patronat

La Fundació Privada Teresa Gallifa té el caràcter de fundació sense ànim de lucre. L’òrgan de govern, administració i representació de la Fundació és el Patronat, el qual està compost pels membres següents:

 • Presidenta: María José Ameigeiras Fernández
 • Sots-presidenta: Josiane Desiré Ngo Ngoong
 • Secretària: Maria Elena Guzmán Jasso
 • Tresorera: Imma Puig Pla
 • Vocal: Montserrat Freixa Blanxart
 • Vocal: Milagros Rejo Lorenzo
 • Vocal: Felip-Juli Rodriguez Piñel
 • Vocal: Margarita Trejo Resendiz
 • Vocal: Francesc Vila Vendrell

Les donacions ens ajuden a continuar donant suport a les dones.
Pots fer el teu donatiu i continuar col·laborant amb la nostra causa.

Els nostres projectes de suport a les famílies monomarentals maternes en risc d’exclusió social són possibles gràcies a les següents entitats col·laboradores, públiques i privades: