Transparència

La Fundació Teresa Gallifa està inscrita en el registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el n.° 1296

Consta en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya (RESES), amb el número d’Entitat E05365, i el número de Servei S09886 (Servei de suport).

Aquí podeu consultar la Memòria d’Activitats 2019 Fundació Teresa Gallifa

Aquí podeu consultar la Memòria econòmica 2019 Fundació Teresa Gallifa

Aquí podeu consultar la Memòria d’activitats 2018 Fundació Teresa Gallifa

Aquí podeu consultar la Memòria econòmica 2018 Fundació Teresa Gallifa

Aquí podeu consultar la Memòria econòmica 2017 Fundació Teresa Gallifa

La nostra MISSIÓ

Treballem per a la inclusió social de les dones embarassades i les mares monoparentals perquè puguin gaudir de la maternitat amb el suport que necessiten.

La nostra VISIÓ

Creiem en l’apoderament de les mares i partim dels seus recursos per a acompanyar-les en el seu camí cap a l’ autonomia i la inclusió social.

Els nostres VALORS
  • COMPROMÍS vers les dones embarassades i mares sense una xarxa de suport en situació de vulnerabilitat.
  • AJUDA per a la seva integració en la societat.
  • IGUALTAT d’ oportunitats entre homes i dones per un món més just i igualitari.
PATRONAT

Milagros Lopez Gutiérrez. Presidenta.
María José Ameigeiras Fernández. Sots Presidenta.
Pilar Gómez Saiz. Secretaria.
Inma Puig Pla. Tresorera.
Aurora Gallego Losada. Vocal.
Dolores García Tallón. Vocal.
Milagros Rejo Lorenzo. Vocal.
Felip-Juli Rodríguez Piñel. Vocal.
Montserrat Freixa Blanxart. Vocal.
Francesc Vila Vendrell. Vocal.

EQUIP TÈCNIC

Anna Cruañas Roqué. Psicòloga i administrativa, contractada.
Azucena Molinos Gonzalo. Treballadora social externa.
Serveis externs de gestió de projectes i captació de fons.
Equip de voluntaris amb funcions d’assessorament i suport.

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

Pla de Voluntariat Fundació Teresa Gallifa

Fundació d'ajuda a dones embarassades i mares soles en risc d'exclusió social