Projectes actuals

NECESSITAT DETECTADA

Les dones embarassades i les mares que són ateses al Programa Integral Maternoinfantil Llar Santa Isabel – Residència Mare Teresa en règim intern poden viure-hi fins que el seu fill o filla té 3 anys. Arribat aquest moment, moltes mares encara no han aconseguit reunir unes condicions personals, legals, socials i laborals estables que els permeti formar un nucli familiar autònom, però sí han avançat en el seu camí cap a aconseguir-ho.

Com a mesura intermèdia entre l’acompanyament residencial que realitza aquesta Llar d´acollida que ajuda a desenvolupar una vida quotidiana autònoma, es detecta la necessitat d’oferir a aquestes mares un espai on poder anar adquirint progressivament un major nivell d’independència personal, social, laboral i econòmica, fins a aconseguir formar un nucli familiar autònom.

OBJECTIU GENERAL

 Aconseguir un nucli familiar autònom, que desenvolupa una vida personal, social i laboral normalitzada i adaptativa, amb capacitat per a tenir cura de sí mateixa com a mare i del seu fill/a.

A QUI VA DIRIGIT?

A totes les mares amb fills o filles majors de 3 anys que estiguin en condicions de poder dur a terme una vida quotidiana semi-autònoma, que necessitin el suport de l’habitatge tutelat.

Poden ser mares que hagin acabat la seva permanència en el Programa Integral Maternoinfantil Llar Santa Isabel – Residència Mare Teresa o a altres mares en risc social, com el col·lectiu de persones refugiades d’altres països, que reuneixin les condicions per a poder optar a aquest servei.

COM ACONSEGUIR-HO

Necessiten:

  • Habitatge temporal tutelat
  • Regularitzar la seva situació legal
  • Situació laboral estable
  • Suport multi disciplinar

Habitatge temporal

Oferir un habitatge temporal amb suport, per a les mares en situació de risc social. S’inclouen aquelles que ja han acabat la seva permanència al Programa Integral Maternoinfantil, així com mares refugiades d’altres països, i que encara no es troben en situació de portar a terme una vida completament autònoma.

Regularitzar la seva situació legal

Assessorament i acompanyament en la regularització de la seva situació legal al nostre país.

Situació laboral estable

Assessorament,formació i acompanyament en el procés de recerca de feina i de manteniment d’una situació laboral estable.

Suport multidisciplinar

  • Capacitar en l’aprenentatge del llenguatge i altres habilitats necessàries per a la comunicació i quotidiana.
  • Oferir suport i acompanyament durant el procés de transició al desenvolupament d’una vida autònoma.
  • Assessorament en l’existència de recursos comunitaris i socials per a facilitar el seu desenvolupament autònom, facilitant l’empoderament personal de cada mare.
  • Oferir suport psicològic i emocional en casos que ho requereixin.
  • Aportar una capacitació en habilitats marentals de cura, basades en l’afecte i la parentalitat positiva.
  • Aportar a aquests nuclis familiars ajudes econòmiques per al cost educatiu dels seus fills i de les activitats derivades (activitats extraescolars, menjador…)

Fundació d'ajuda a dones embarassades i mares soles en risc d'exclusió social