Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, vídeos, imatges, àudios, bases de dades, codis i qualsevol altre material que conté, són propietat de la Fundación Privada Teresa Gallifa, o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts a la Fundació.

Tot aquest material està a l’empara de les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Tanmateix, i sense perjudici de tot el que s’ha mencionat anteriorment, el contingut d’aquest lloc web també té la consideració de programa informàtic i, per tant, li és d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent sobre aquesta matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web sense el permís exprés i per escrit de la Fundación Privada Teresa Gallifa.

L’usuari de la web es compromet a utilitzar-la sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de la Fundación Privada Teresa Gallifa o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents.

L’usuari s’haurà d’atenir a les prescripcions i advertiments que s’estableixen al web. La Fundación Privada Teresa Gallifa no serà responsable de l’ús incorrecte del web,  ni de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels que es pugui accedir al web de la Fundació, així com tampoc es farà responsable de la informació o dels continguts d’altres webs a les que remet o enllaça aquest portal.
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts a les pàgines següents:

Fundació d'ajuda a dones embarassades i mares soles en risc d'exclusió social