Política de privacitat

La Fundación Privada Teresa Gallifa donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

Les comunicacions que faci l’usuari del web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació “entorn segur”, establert amb l’objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris. Aquest sistema permet criptografiar la informació transmesa entre l’usuari i la Fundación Privada Teresa Gallifa. L’usuari pot verificar si es troba en un “entorn segur” comprovant l’existència d’un cadenat tancat que apareixerà a la pantalla junt a la URL.

La Fundación Privada Teresa Gallifa és la responsable de les dades recollides en els seus formularis.

La informació detallada sobre el tractament de dades en cada cas s’inclourà al propi formulari (la finalitat del tractament, si les dades es cediran a tercers, el termini de conservació…). Si us plau, llegeixi-la.

Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals, la Fundación Privada Teresa Gallifa posa a la seva disposició la bústia info@fundacionTeresaGallifa des d’on se l’atendrà.

Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web:

http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Amb caràcter general, les dades facilitades, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la recollida, seran conservades el període que estableixi la llei i després seran destruïdes.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al tractament de les seves dades, en els termes inclosos a la legislació vigent, enviant un correu electrònic a
info@fundacionTeresaGallifa, detallant a (a ser possible) l’assumpte “Protecció de Dades Personals” i adjuntant una còpia del seu document d’identitat (indispensable).
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts a les pàgines següents:

Fundació d'ajuda a dones embarassades i mares soles en risc d'exclusió social