Avís legal

El lloc web https://fundacionteresagallifa.com/ és titularitat de la Fundación Privada Teresa Gallifa, amb N.I.F. G61911624, amb domicili al C./ Martí, 18, entresuelo 2ª, 08024 de Barcelona, telèfon 93 218 24 63 i correu electrònic info@fundacionteresagallifa.com. Fundació constituïda l’any 1998 per la Congregació Religiosa de les Serventes de la Passió inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número R-1296.
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts a les pàgines següents:


Dades identificatives i de contacte

Fundació Privada Teresa Gallifa
C./ Martí, 18, entl. 2a
08024 Barcelona
Telèfon: 93 218 24 63
Correu electrònic: info@fundacionteresagallifa.com
NIF: G61911624

Fundació d'ajuda a dones embarassades i mares soles en risc d'exclusió social