Todas las entradas de: adminFPTG

Llei aplicable

Els possibles conflictes relatius al web de la Fundación Privada Teresa Gallifa es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol, de la Comunitat autònoma de Catalunya i de la Unió europea (UE). Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts a les pàgines següents: